KungFur a Pandemia

Jak wszyscy wiecie trwająca wciąż pandemia znacząco utrudnia organizowanie konwentów. W zależności od ilości zakażonych oraz obciążenia służby zdrowia wprowadzane są różne ograniczenia, a momentów ich wprowadzenia czy rodzajów ograniczeń nie sposób przewidzieć. Może się zdarzyć tak, że hotel nie będzie mógł wpuścić wszystkich uczestników w terminie imprezy. Dlatego przygotowaliśmy z hotelem plan działania na wypadek niemożności zorganizowania imprezy:

Jeżeli z powodu obostrzeń przeciw covidowych nie będziemy mogli zorganizować KungFura dla wszystich uczestników w planowanym terminie w roku 2021 to możemy przenieść go na podobny termin w roku 2022.

Co to w praktyce oznacza? Termin imprezy pozostaje zmieniony, ale wszystko inne pozostaje bez zmian. Opłacone akredytacje i pokoje pozostają opłacone, a ich ceny nie ulegają zmianom.Osoby bez noclegu na terenie hotelu

Postanowiliśmy ograniczyć ilość osób bez noclegu na terenie hotelu do dwudziestu. Aby zarejestrować się bez noclegu trzeba założyć konto i skontaktować się z nami, a my przypiszemy do konta odpowiednią akredytację. Pamiętajcie, że istnieje możliwość, że ewentualne obostrzenia pandemiczne dotkną tylko osoby bez noclegu w hotelu, a w takiej sytuacji rozważać będziemy po prostu zwrot akredytacji i zorganizowanie imprezy tylko dla osób z hotelu. Ponadto prezent „WCZESNY PTAK” nie dotyczy osób bez noclegu.